Fraktkostnaderna är viktbaserade

0-50 gram 17kr

51-100 gram 33kr

101- 250 gram 37kr

251-500 gram 50kr

501-1000 gram 58kr

1001g och uppåt 73kr